Modules (con STMAR)

SERRA ⇣ ADSR Envelope

ONA ⇣ Analog Oscillator

FONT ⇣ Liquid Filter

QUART ⇣ Quad AD Envelope

MAR ⇣ Dual Mixer

ST·MAR ⇣ Stereo Mixer

CEQ ⇣ DJ EQ & Compressor

ALT ⇣ Quad VCA

NANO ⇣ Blank Panels